Súkromná základná umelecká škola Lučenec

AKTUALITY

Darujte 2% OZ Študent

Ríša fantázie

/galeria/2017-2018/Duha/a buris.JPG

Dúha – výtvarná súťaž

V Starej Ľubovni sa usporiada už 22. ročník literárnej a výtvarnej celoslovenskej súťaže Dúha 2018. Tohtoročné témy boli: Milujem šport a pohyb v prírode a Moji štvornohý priatelia. Práce ktoré sa posielajú na túto súťaž si môžete pozrieť tu.

/galeria/2017-2018/Vesmir_ocami_deti/balkova k.JPG

Vesmír očami detí

Hvezdáreň v Hurbanove tento rok usporiada už XXXIII. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Do okresného kola tejto súťaže sa z našej školy zapája viac ako 50 žiakov výtvarného odboru, s prácami ktoré si môžete pozrieť tu.

Ples Súkromných škôl

Ako  býva dobrým zvykom, aj tento rok sa konal Ples Súkromných škôl, v poradí už dvadsiaty druhý. Pozvanie prijalo 130 hostí, medzi ktorými boli pedagógovia, študenti, rodičia, či priatelia našich škôl. A tak, na konci pracovného týždňa, 9. februára, sme sa stretli v príjemnej spoločnosti a zabávali sa až do skorých ranných hodín. Ples otvorili tanečníci z tanečnej školy Krok sun krok v Lučenci, po ktorom nasledoval program žiakov Súkromnej základnej školy. Príjemným spestrením večera boli piesne zaspievané v ruskom jazyku v podaní pani Aljony Nikulichevy Becherovej. Pred polnocou sme si užili vystúpenie kapely Mr. 56 rockabilly band, ktorú z veľkej časti tvoria rodičia našich škôl. 
 
Fotky z tohtoročného plesu sú prístupné na nasledujúcom linku:
https://drive.google.com/drive/folders/1edwqFkDgqZyX14kXJfEAfkAYtvGfUx9_?usp=sharing
 
Aj tento rok nechýbala tombola, kde ceny venované našimi rodičmi, kolegami a známymi boli opäť veľmi zaujímavé. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať nasledovným prispievateľom:
p. Branislavovi Becherovi,
rodine Šprohovej - firma Bioflame s.r.o.,
p. Vladimírovi Mužilovi - firma Agro CS Slovakia,
p. Martinovi Barimu - Reštaurácia Romantik v Lučenci,
p. Veronike Mártonovej,
rodine Obrtalovej,
rodine Kolbányiovej,
p. Kataríne Géčovej - Svet zdravia – výživová poradňa,
p. Ladislavovi Becherovi s rodinou,
rodine Novotkovej – firma BODYLAND s.r.o.,
p. Aljone Nikulicheve Becherovej,
rodine Bahledovej,
rodine Kucejovej - firma Slovexpress,
rodine Pálešovej,
p. Patrikovi Bíróovi - poisťovňa Allianz, agentúrna kancelária v Lučenci,
rodine Budáčovej,
rodine Gergišákovej,
p. Petrovi Kaplánovi - internetový obchod s alkoholom,
p. Ľubke Adamove – školský bufet.
Súčasť každej ceny tvorila poukážka na zľavu na vybraný poistný produkt z celého portfólia poisťovne ALIANZ venovaná agentúrnou kanceláriou poisťovne ALIANZ na ulici J. Karmána 8 v Lučenci.
Poďakovanie tiež patrí pani Miroslave Hudecovej, ktorá nám opäť upiekla úžasné koláčiky.

galeria/2017-2018/Vsetko_modre/v_barcajova.JPG

Vynikajúce výsledky v medzinárodnej súťaži

V poľskom Torúni , na medzinárodnej súťaži - Všetko modré, všetko zelené -získali dvaja naši žiaci umiestnenie. A. Beňovsky a V. Barcajová dostali čestné uznanie v medzinárodnej konkurencii Práce

galeria/2017-2018/Anjel_Vianoc/sprohova d.JPG

Umiestnenie v celoslovenskej súťaži

Na vianočnej súťažnej výstave Tatranskej galérie – Anjel Vianoc - získala naša žiačka Dominika Šprohová čestné uznanie.

Gratulujeme jej!

/galeria/2017-2018/Lidice/albiniova n.jpg

Lidice – medzinárodná výstava

V Českých Lidiciach sa koná už 46. ročník medzinárodnej výtvarnej prehliadky. Táto súťaž patrí k najväčším v celej Európe. Tohtoročná téma bola : voda. Rôznorodé práce našich výtvarníkov s ktorými sa zapájame do tejto súťaže si môžete pozrieť tu

galeria/2017-2018/Podte_s_nami_dejinami/IMG_6740.JPG

Poďte s nami dejinami

Prvý veľký koncert v kalendárnom roku 2018 niesol názov "Poďte s nami dejinami". Uskutočnil sa v Divadle B.S. Timravy 15.februára 2018. Na programe koncertu spolupracovali žiaci a pedagógovia hudobného, literárno - dramatického, tanečného a výtvarného odboru. Pripojili sa aj elokované pracoviská Halič a Cinobaňa. V úvode prebehlo aj vyhodnotenie celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťaží. Ako to prebiehalo si môžete pozrieť tu ...

galeria/2017-2018/Pochovavanie_basy_v_Halici/1.jpg

Pochovávanie basy v Haliči

FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC PRÍDE, KTO NEMÁ KOŽUCHA ZIMA MU BUDE........
Nielen tóny tejto známej fašiangovej piesne sa niesli 9.2.2018 po každej ulici v našej krásnej Haliči. V každom dome i pohostinstve nás srdečne privítali a sladkú výslužku prichystali. Naše putovanie v Kultúrnom dome v Haliči skončilo a tam už na všetkých prítomných divákov naše vystúpenie čakalo. Spolu sme si zaspievali, zavinšovali a na ľudovú nôtu zatancovali. Po polnoci sme sa spolu s Hudobno speváckou skupinou "Haličan" s fašiangovým obdobím rozlúčili a podľa tradícií v obci sme basu pochovali a veru sme si aj poplakali. Fotky

Deti a pani učiteľky TO a LDO SZUŠ elokovaného pracoviska v Haliči

galeria/2017-2018/Pomada_Halic/DSC_0402.JPG

Pomáda párty v Haliči

V piatok 2.2.2018 sme v ZŠ s MŠ v Haliči odpálili prvý ročník exkluzívnej šou - na začiatok v štýle Pomáda. Super náladu spríjemnili i naši žiaci tanečného a literárno - dramatického odboru elokovaného pracoviska v Haliči. Svojim muzikálovým pásmom s názvom "Pomáda", roztlieskali a roztancovali všetkých prítomných účastníkov. Fotky

/galeria/2017-2018/GABI_2018/reksakova m.jpg

GABI 2018

Pod názvom GABI sa organizuje bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante. Na V. ročníku tejto súťaže zadali tému Farebný svet. Farebné obrázky na rôzne témy a vytvorené najrôznejšími technikami posielame do tejto súťaže, ktoré si môžete pozrieť tu.

/galeria/2017-2018/27994110_1535528129848974_819938647_n.jpg

Ples v Utekáči

V sobotu 10.2. žiačky tanečného odboru otvorili ples organizovaný obecným úradom Utekáč . Program obohatený spevom, ktorý doprevádzal na gitare Tibor Borský bol ocenený veľkým potleskom... Fotky

/galeria/2017-2018/Fasiangove_posedenie_u_Jozefa/IMG_6611.JPG

Fašiangové posedenie u Jozefa

Členovia Denného klubu seniorov na ul Dr. Herza sa zišli 8.2. o 15.00 hod. v reštaurácii U Jozefa, aby spoločne oslávili toto fašiangové obdobie. Súčasťou ich podujatia bola aj naša škola, ktorá ho krátkym programom otvorila. Program sa všetkým páčil a priniesol veľmi príjemnú fašiangovú atmosféru ...

Fotky

Poďte s nami dejinami

Prijímacie pohovory

/galeria/2017-2018/PMU2018_1/ALBINIOVA N.JPG

Paleta mladých umelcov 2018 11. ročník

V januári sa v Revúcej otvorilo 11. ročník regionálneho bienále Paleta mladých umelcov. Je to tradičná prehliadka umeleckých škôl z južných okresov banskobystrického kraja, kde sa každý vyučujúci zapája piatimi prácami svojich žiakov. Po vyhodnotení cenu poroty získali 3 naše žiačky – Mária Kováčová, Sofia Slížová a Laura Ternóczka. Gratulujeme im. Ich práce, ako aj ostatné práce s ktorými sme sa zapojili a fotky z vernisáže si môžete pozrieť tu.

galeria/2017-2018/Vianocna_akademia_v_Halici/DSC_0191.JPG

"Vianočná akadémia" ZŠ s MŠ v Haliči

Prišiel ten krásny čas, čas ktorý zohrieva srdiečka v nás. 20. decembra 2017 sme sa všetci stretli v tej predvianočnej chvíli a strávili sme spoločnú pohodu na „ Vianočnej akadémii ." Na akadémiu sa i naši žiaci LDO, TO, a HO elokovaného pracoviska v Haliči pripravovali a na „Vianočnej akadémii" nám svoj dar v podobe tancov, vinšov, kolied zo srdca odovzdali. Fotky

galeria/2017-2018/Vianocne_koledovanie/IMG_6403.JPG

Vianočné koledovanie

Vianočné koledovanie vo vestibule Súkromnej základnej umeleckej školy Lučenec Opatová
A takto sme koledovali 19.12. 2017 vo vestibule našej školy .... Fotky

galeria/2017-2018/Denny_stacionar_Alzbetka/1.jpg

„VINŠUJEME VÁM...“

19. december 2017 patril rozdávaniu. Rozdávaniu predvianočnej pohody, lásky, spokojnosti. Aj naši žiaci tanečného a literárno – dramatického odboru elokovaného pracoviska v Haliči sa pričinili o túto pohodu a radosť z prichádzajúcich sviatkov. Svojim pásmom zvykov a tradícii: „ Vinšujeme Vám...," potešili obyvateľov v DSS Libertas a dennom stacionári Alžbetka. Fotky

Vianočný pozdrav

galeria/2017-2018/Vychovny_koncert_Cinobana/IMG_6361.JPG

Výchovný koncert Spiaca krásavica v Cinobani

Chýr o našom výchovnom koncerte Spiaca krásavica sa dostal aj do základnej školy v Cinobani. Na požiadanie pedagógov ZŠ Cinobaňa sme Spiacu krásavicu priniesli aj tam. Publikum bolo veľmi nadšené a my sa tešíme, že sme žiakom ZŠ mohli dať ako vianočný darček naše predstavenie o Šípovej Ruženke, o ktorom sa nie len tancovalo. Tiež sa hralo sa a spievalo. Fotky

/galeria/2017-2018/Ambra_vianoce/IMG_6324.JPG

Vianočný program v Domove dôchodcov „Ambra

Žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy v Opatovej prišli pozdraviť obyvateľov Domova dôchodcov Ambra na Rúbanisku II . V tento predvianočný čas prišli potešiť starčekov svojimi koledami, tónmi spevu, fláut, klavíra a keyboardu. K programu sa pripojili aj pedagógovia, ktorí im na záver zaspievali dve krásne koledy. Starčekom až slzy vyhŕkli do očí. Veríme, že sa nám podarilo priniesť do tejto komunity radosť , pokoj a hlavne dobrú predvianočnú náladu...Foto

Riaditeľské voľno

Z ddôvodu havarijného stavu kanalizácie p. riaditeľka udeľuje riaditeľské voľno na 22.12.2017.

/galeria/2017-2018/U_Jozefa/IMG_6292.JPG

Vianočný večierok Denného klubu seniorov

Členovia Denného klubu seniorov na ul. Dr. Herza 12.12.2017 zorganizovali predvianočné stretnutie v reštaurácii U Jozefa. Naša škola otvárala toto podujatie krásnym kultúrnym programom . Predstavili sa žiačky tanečného odboru , ktoré zatancovali valčík a tanec s prvkami gymnastiky. Hudobný odbor spestril program skladbami , ktoré zazneli prostredníctvom rôznych hudobných nástrojov – klavír, keyboard, husle, gitara, spev, zobcové flauty. Nechýbali ani rôzne malé komorné zoskupenia. Ako to prebiehalo si pozrite tu...

/galeria/2017-2018/Vystupenie_na_nadvori/IMG_20171210_144657.jpg

Vianočné vystúpenie na nádvorí Soľného úradu v Haliči

Vianoce sú tu, sviatky pokoja, všetci už čakáme v blízkosti dvier,
kedy sa sviatočne otvoria a do duše vojde láska a mier.
Dňa 1.12.2017 sme my - žiaci literárno – dramatického a tanečného odboru elokovaného pracoviska SZUŠ v Haliči rozbehli svoju púť vianočných koncertov. Svojim vianočným pásmom: „Vinšujeme Vám......" sme priniesli radosť z najkrajších sviatkov v roku a z narodenia Ježiška všetkým prítomným divákom nádvoria soľného úradu v Haliči. Fotky

galeria/2017-2018/Tanciaren/25353269_1948451818513447_2074213824_o.jpg

Vianočné posedenie pedagógov Súkromných škôl Lučenec Opatová

Podvečer 8.12.2017 sa pedagógovia Súkromných škôl Lučenec Opatová zišli v priestoroch Tančiarne, aby si spoločnou večerou spríjemnili adventný čas. Podujatie otvorili valčíkom žiačky tanečného odboru pod vedením p. uč Kramecovej. Tradične zaspieval aj zbor pedagógov Unacorda, krásne vianočné koledy. Program pokračoval tancom s prvkami gymnastiky, a záver patril Unacorde , ktorá priniesla Svetlo do sŕdc všetkých nás... Fotky

galeria/2017-2018/Malovesky_advent/IMG_20171210_174930.jpg

MALOVESKÝ ADVENT

Dňa 2.12.2017 žiaci literárno – dramatického a tanečného odboru elokovaného pracoviska SZUŠ v Haliči potešili svojim vianočným pásmom „Vinšujeme Vám......" všetkých prítomných divákov na „Maloveskom Advente" v obci Malá Ves. Fotky

galeria/2017-2018/Mikulas_v_Halici/16.jpg

Mikuláš v Haliči

6. decembra to každý z nás vie, Mikuláš navštívil aj haličské námestie. Jeho pomocník čertík, bol veru čertík Bertík . Našťastie do vreca nikoho nezobral, pretože každý z nás žiakov TO, HO a LDO elokovaného pracoviska v Haliči, mu zaspieval, zatancoval i básničku povedal :) Fotky

Koledovanie

galeria/2017-2018/Rodina_bez_cigariet__-_umiestnenie_v_celoslovenskej_sutazi/csomo g.JPG

Rodina bez cigariet - umiestnenie v celoslovenskej súťaži

Do celoslovenskej súťaže Rodina bez cigariet sa zapojilo 86 škôl. Medzi takouto veľkou konkurenciou sa umiestnili traja naši žiaci. Nela Molnárová na 4. mieste, Radka Olšiaková na 6. – 15. mieste, a Gabriel Csomó na 20. – 25. mieste. Našim umiestnením žiakom gratulujeme. Ich práce si môžete pozrieť tu.

/galeria/2017-2018/Opatovska_veselica/24852357_974649162682581_4692761178822461778_n.jpg

Opatovská veselica

Žiaci súkromnej základnej umeleckej školy Lučenec Opatová a EP Halič SZUŠ Lučenec Opatová sa zúčastnili svojim programom na III. ročníku Opatovskej veselice . Predstavil sa učiteľský zbor Unacorda, Denisa Kertésová zahrala na zobcovej flaute nádhernú rozprávkovú skladbu Tri oriešky pre popolušku, Daniel Csúz nás ohúril svojim hlbokým zvonivým hlasom, vypočuli sme si koledy našich najmenších žiakov na zobcových flautách a v závere vystúpilo EP Halič so svojimi koledníkmi. Fotky

/galeria/2017-2018/Jubilanti/IMG_6254.JPG

Hrali sme pre jubilantov

V klube seniorov na ulici Dr. Herza, dňa 28.11.2017, pozdravili členovia klubu svojich jubilantov. Pri tejto príležitosti sme im na úvod tohto podujatia pripravili krátky kultúrny program. Spočíval v spievaní, hraní na husliach, na keyboarde, na klavíri, . Program sa všetkým prítomným, medzi ktorými boli aj zástupkyne MÚ Lučenec, veľmi páčil... Foto...

galeria/2017-2018/Anjel_Vianoc/berkyova d.JPG

Anjel Vianoc

Tatranská galéria každoročne organizuje súťaž a výstavu pre žiakov ZUŠ na tému Anjel Vianoc. Najnápadnejšie a najvydarenejšie diela budú odmenené. Práce, ktoré posielame do tejto súťažnej prehliadky si môžete pozrieť tu.

/galeria/2017-2018/Petrohrad_ocami_deti/barcajova v.JPG

Petrohrad očami detí

Tento rok sa organizuje už 2. ročník súťaže pod týmto názvom. Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na Petrohrad ako na mesto celosvetového významu, ekonomické, priemyselné, vedecké a kultúrne centrum ležiaci na severozápade Ruska. Petrohrad je najsevernejším z veľkých svetových miest. Žije tu cca 5 miliónov obyvateľov. Je jedným z najkrajších miest na svete označované aj ako Benátky severu. Práce, ktoré vytvorili naši výtvarníci o tomto krásnom meste si môžete pozrieť tu.

galeria/2017-2018/Vyhodnotenie_vytvarnych_sutazi/IMG_6185.JPG

Vyhodnotenie výtvarných súťaží

V koncertnej sále našej školy sa včera odovzdávali ceny za niektoré výtvarné súťaže z minulého školského roka. Za scifi súťaž spoločnosti SlavCon, za 3. ročník celoslovenskej súťaže Zlatý drak a za medzinárodnú súťaž vo Fínskom Hyvinkää. O všetkých troch umiestneniach sme už písali na našej stránke. Fotky z preberania cien si môžete pozrieť tu.

galeria/2017-2018/Vychovny_koncert_venovany_Tyzdnu_boja_proti_drogam/IMG_6163.JPG

Výchovný koncert venovaný Týždňu boja proti drogám

Žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy v Opatovej pripravili pre žiakov Súkromnej základnej školy v Opatovej výchovný koncert Spiaca Krásavica, Koncert bol odohraný v týždni, kedy prebieha po celom Slovensku projekt "Týždeň boja proti drogám." Aj my sme sa takýmto spôsobom do tohto projektu zapojili. Chceli sme ukázať, ako žiaci umeleckej školy trávia svoje popoludnia a veru bolo sa na čo pozerať ... pozrite sa sami...Foto

galeria/2017-2018/Rodina_bez_cigariet/csomo g.JPG

Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje  V. ročník výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet. Tohtoročné témy boli: Zdravý životný štýl,  ako chcem tráviť voľný čas alebo prezentovanie negatívneho postoja k fajčeniu. Práce ktoré posielame do tejto celoslovenskej súťaže si môžete pozrieť tu.

/galeria/2017-2018/Vychovny_koncert_Spiaca_Krasavica/IMG_6006.JPG

Výchovný koncert Spiaca Krásavica

Divadlo B.S.Timravy sa 15.novembra naplnilo žiakmi základných škôl mesta Lučenec. Prišli sa pozrieť na žiakov hudobného, literárno - dramatického a tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Opatovej. Okrem sólových vystúpení v hre na klavíri, flaute, v speve, gitarového dua a malého komorného zoskupenia uč. hudobného odboru si poslucháči mali možnosť pozrieť krásne baletné vystúpenie Spiaca krásavica. Celé predstavenie malo veľký úspech a bolo dôkazom toho ako zmysluplne môžu deti tráviť svoj voľný čas. Foto..

/galeria/2017-2018/oktober_mesiac_ucty_k_starsim/DSC_0001.jpg

Október, mesiac úcty k starším

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Aj žiaci TO a LDO elokovaného pracoviska v Haliči prispeli k oslave starých rodičov, k oslave, ktorá zaznieva a vyžaduje obdiv a úctu. Darček v podobe muzikálového pásma "Pomáda," vyčaril úsmev na ich tvárach a radosť v srdciach. Týmto darčekom obdarovali nielen starých rodičov vo svojej obci Halič, ale i v susedných obciach: Gregorova Vieska, Lehôtka a Ľuboreč. Chceme sa i touto cestou poďakovať pánom starostom a pani starostke za krásne slová, ktoré patrili nám, za ocenenie našej snahy a práce, za skvelé pohostenie a darčeky. Veľmi si to vážime a ešte raz zo srdca ďakujeme. Fotky

Spiaca krásavica

galeria/2017-2018/Malba_na_platno/kruzliak m.JPG

Maľba na plátno

Býva tradíciou že na jeseň sa väčšina našich žiakov výtvarného odboru zapojí do školskej súťaže Maľba na plátno. Tohtoročná téma bola Picasso verzus Dalí. Aj do tejto náročnej témy sa zapojilo 140 žiakov. 32 prác získalo ceny a ďalšie čestné uznania. Niektoré fotky malieb našich výtvarníkov si môžete pozrieť tu.

/galeria/2017-2018/Vernisaz_vystavy_malba_na_platno/IMG_5939.JPG

Vernisáž výstavy maľba na plátno

V zrekonštruovanej Lučenskej Radnici sa 27. októbra otvorila tohtoročná školská súťažná výstava „Maľba na plátno". Výstavná miestnosť sa zaplnila do posledného miesta, kedy sa našim šikovným , malým výtvarníkom odovzdávali ceny. Hudobný odbor SZUŠ svojim programom spestril toto zaujímavé podujatie. Výstava potrvá do konca novembra. Fotky si môžete pozrieť tu.

galeria/2017-2018/Uctili_sme_si_starsich_vo_Dvore_u_Jozefa/IMG_5821.JPG

Uctili sme si starších vo Dvore u Jozefa

Žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Lučenec Opatová si prišli uctiť našich najstarších obyvateľov mesta Lučenec. Podujatie sa konalo 18.októbra v reštaurácii Dvor u Jozefa. Zazneli skladby gitarové, klavírne, flautové, spevácke a nechýbalo ani malé husľové komorné zoskupenie. Program sa poslucháčom veľmi páčil. Ako to prebiehalo si môžete pozrieť na týchto fotografiách....

galeria/2017-2018/Ocenenia__vo__Finsku/IMG_5840.JPG

Ocenenia vo Fínsku

Na 16. ročníku medzinárodnej detskej výstave vo Fínskom Hyvinkää naši výtvarníci dosiahli vynikajúce výsledky. Do súťaže sa prihlásilo 6800 prác zo 66 krajín. Porota ocenila s diplomom 670 diel, medzi nimi sú aj štyria naši žiaci: Ema Fungáčová, Denisa Kertésová, Peter Nociar a Kristína Spišiaková. Víťazom gratulujeme. Ich práce si môžete pozrieť tu.

/galeria/2017-2018/Timrava/jansto_j.JPG

Umiestnenie v súťaži

V 6. ročníku okresnej súťaže Maľujeme Timravu sa Jakub Janšto umiestnil na vynikajúcom 2. mieste. Porota ocenila jeho prácu, ktorá bola vytvorená na tému Slovania a kresťanstvo. Jeho práca je v súčasnosti vystavená v Políchne, Vy si ju zatiaľ môžete pozrieť tu.

 

Picasso vs Dalí

Propozície Ríša fantázie

Súkromná  základná umelecká škola v Lučenci, na Gemerskej ceste č. 1,

organizuje v školskom roku 2017/2018

VI. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže

 

RÍŠA  FANTÁZIE

 

Organizácia súťaže a jej priebeh

Podujatie má súťažný charakter a nemá predchádzajúce kolá. Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci výtvarných odborov ZUŠ, prípadne aj jednotlivci, z celého Slovenska ako aj  z iných  krajín

Téma súťaže: „ Škriatkovia, trpaslíci, elfovia a trollovia„

Ríšu fantázie obývajú najrôznejšie bytosti. V tomto ročníku sa sústredíme na škriatkov, trpaslíkov, elfov a trollov. Ich opisy a stvárnenia v rôznych literárnych či filmových dielach sú veľmi rôznorodé. Veríme tomu, že aj práce zapájajúcich sa malých umelcov budú veľmi rôznorodé a pestré. Dotvárať ich môžu všelijaké iné bájne, rozprávkové bytosti. Fantázii sa medze nekladú. Veď Ríša fantázii je nekonečná.

Uzávierka súťaže – 23. marec  2018

Kategórie:

Autori do 7 rokov

Autori do 11 rokov

Autori do 15 rokov

Autori nad 16 rokov

Podmienky súťaže:

Prijímajú sa práce vyhotovené vo všetkých výtvarných technikách : kresba, maľba, grafické techniky, kombinované techniky.  Formát maximálne do veľkosti A2.  Skupinové práce  a priestorové práce sa nebudú hodnotiť.

Súťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi:

Meno a priezvisko autora

Názov práce

Vek autora

Adresa školy

e-mail

Meno pedagóga

Súťaž je jednokolová s ústredným zakončením. Súťažné práce posúdi odborná porota. Zloženie poroty bude zverejnené na vernisáži.

Porota rozhodne o udelení hlavnej ceny, ako aj o udelení ďalších cien. Vyhodnotenie a pozvánku na vernisáž obdržia všetky školy, ktoré sa zapoja do súťaže a na prácach čitateľne napíšu svoju e-mailovú adresu!

Z prijatých prác sa pripraví výstava na Radnici v Lučenci

Termín výstavy je apríl 2018

Súťažné práce sa nevracajú!

Stávajú sa majetkom vyhlasovateľa.

Organizátori si vyhradzujú právo, ktorúkoľvek prácu použiť na publikáciu či už v elektronickej alebo v tlačenej podobe.

Všetky informácie budú zverejnené aj na internetovej stránke SZUŠ v Lučenci: http://www.gymlc.proxia.sk/szus/sk

Práce posielajte nezrolované, neskladané a nepaspartované do 23. marca 2018, na nasledovnú adresu:

Súkromná základná umelecká škola

Gemerská cesta č. 1

984 01  Lučenec

TEL.: 0908 132 435,    0910 582 922

 

e-mail: kertesova@sgymlc.skkriztomas9@gmail.com

 

Denisa Kertésová Dis.art.  – riaditeľka Súkromnej ZUŠ v Lučenci

/galeria/2017-2018/Vyrocie_ZS_s_MS_Cinobana/LDO.jpg

Výročie ZŠ s MŠ Cinobaňa

Dňa 29.10.2017 oslavovala ZŠ s MŠ v Cinobani svoje 50 výročie. S oslavami sa začalo v budove základnej školy, kde pán riaditeľ Stanislav Čop predniesol slávnostný príhovor. Po úvodnej ceremónii sa vedenie a pozvaní hostia presunuli do kultúrneho domu, kde si mohli pozrieť bohatý kultúrny program. Súčasťou programu boli aj vystúpenia žiakov SZUŠ - EP v Cinobani, ktorí sa predviedli v speve žiakov z prípravného ročníka SZUŠ ( MŠ Cinobaňa ) , tanci a v dramatikom predstavení. Celé podujatie končilo slávnostnou recepciou. Fotky

/galeria/2017-2018/Malujeme_Timravu/belkova l..JPG

Maľujeme Timravu

Okresná výtvarná súťaž Maľujeme Timravu má už svoj 6. ročník. Tohtoročná téma bola Slovania a kresťanstvo. Aj tento rok sa zapájame do tejto súťaže s niekoľkými prácami, ktoré si môžete pozrieť tu

/galeria/2017-2018/Zo_zivota_a_diela_J._Szaboa_-_Vedomostno-vytvarna_sutaz/IMG_5728.JPG

Zo života a diela J. Szabóa - Vedomostno-výtvarná súťaž

Už 8. ročník vedomostno-výtvarnej súťaže sa opäť uskutočnil v priestoroch našej školy. Tohtoročný súťažiaci okrem tradičného testu museli nakresliť svoj autoportrét. Aj tento ročník priniesol našim žiakom výborné výsledky. V kategórii 5. – 7. ročník ZŠ 3. miesto získalo družstvo v zložení – Veronika Vinarčíková, Michaela Matiašová a Nela Dobrocká. V kategórii ZUŠ na prvom mieste skončilo naše družstvo – Emma Očovaiová, Gerda Gergeľová a Tamara Číčelová. Gratulujeme im! Fotky z priebehu súťaže si môžete pozrieť tu.

/galeria/2017-2018/HALICSKE_SLAVNOSTI_2017/01.jpg

HALIČSKÉ SLÁVNOSTI 2017

12. augusta 2017 bolo na „Podzámockom námestí" v Haliči veselo. Haličské slávnosti sa niesli v duchu zábavy, športu, súťaží, diskotéky i jarmoku. Program bol skutočne bohatý. Do programu sa zapojili i naše deti TO a HO elokovaného pracoviska v ZŠ s MŠ v Haliči. Svojimi tanečnými choreografiami i hrou na klavír potešili a roztlieskali všetkých prítomných divákov. Fotky

Mgr. Anna Lukáčová DiS.art, Mgr. Katarína Gálová DiS.art

Holokaust 9.9. 2017 - náš film

9.9. 2017 Vás srdečne pozývame do synagógy v Lučenci na predstavenie školského filmu Holokaust v Lučenci a uvedenie projektu Cesta neznáma.

Otvorenie školského roka

Srdečne Vás pozývame

na úvodné  stretnutia  v školskom  roku 2017/2018,

ktoré budú prebiehať 4. septembra 2017 od 10:00 - do 14. 00 hod. v priestoroch

 Súkromnej základnej umeleckej školy v Lučenci / II. posch. / 

individuálne v triedach so svojimi triednymi učiteľmi 

( hneď po slávnostnom otvorení SZŠ a SG ).

Noví záujemcovia o štúdium na našej škole  sa majú možnosť prihlásiť do 13.9.2017 

v riaditeľni školy 

Tešíme sa na Vás !!

/galeria/2017-2018/PMU2018/ALBINIOVA N.JPG

Paleta mladých umelcov 2018

V januári 2018 sa otvorí 11. ročník výtvarnej prehliadky „Paleta mladých umelcov" v Revúcej. Súťažná prehliadka postupne preputuje všetky mestá nášho regiónu. V máji bude posledná výstava v našom meste, v Malej galérii Matice slovenskej. Práce ktoré posielame do tejto súťaže si môžete pozrieť tu.