Súkromná základná umelecká škola Lučenec

AKTUALITY
galeria/2016-2017/Ocenenia_v_medzinarodnej_sutazi/BORIKOVA N.JPG

Ocenenia v medzinárodnej súťaži

Jubilejný 20. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v českom Příbore – v rodnom meste S. Freuda - priniesol našim výtvarníkom vynikajúce výsledky. Medzi najmenšími 1. miesto získal Oliver Mács a 3. miesto Oxana Peťková. V ďalšej kategórii na 2. mieste skončila Nina Gertnerová a na 3. mieste Miriam Cifrová a Mariana Melicherčíková. Medzi najstaršími 1. miesto dosiahla Nikoleta Boriková a tiež vynikajúce 2. miesto Kristína Konôpková. Víťazom gratulujeme. Ich práce si môžete pozrieť tu.

galeria/2016-2017/TBPD_koncerty/IMG_2873.JPG

"Týždeň boja proti drogám" - výchovné koncerty

Bodku za Týždňom boja proti drogám dala Súkromná základná umelecká škola dvomi koncertami , ktoré odprezentovala pred žiakmi Súkromnej školy. Prvý koncert bol venovaný žiakom 1. a 2. ročníka. Okrem žiakov hudobného odboru, ktorí zahrali na klavíri, keyboarde,flaute a zaspievali , si žiaci základnej školy mohli pozrieť dva divadelné predstavenia" Roztopašná veverička a " Ťahal dedko repku". Druhý koncert patril už starším žiakom . ktorí ozaj veľmi pozorne sledovali pantomimické predstavenie pod názvom Pssst!. Ani tu nechýbali krásne melódie zahrané na klavíri, keyboarde, husliach, gitare a priečnej flaute....Ako to prebiehalo si môžete pozrieť tu...

galeria/2016-2017/Petrohrad/belkova k.JPG

Petrohrad očami detí

Poslaním tejto okresnej súťaže je upriamiť pozornosť detí na Petrohrad – na mesto celosvetového významu. Historické centrum mesta patrí do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Najčastejšie práve centrum mesta inšpirovalo našich výtvarníkov k vytvoreniu ich výkresov. Práce, ktoré posielame na výstavu do tejto súťaže si môžete pozrieť tu.

/galeria/2016-2017/Novembrovy_koncert/IMG_2797.JPG

Novembrový koncert

Dňa 22,11,2016 Galéria súkromných škôl v OC Galéria Lučenec opäť ožila hudbou, spevom i tancom na Novembrovom koncerte. Žiaci TO a LDO z elokovaného pracoviska v Haliči v úvode naplnili obecenstvo pozitívnou energiou predstavením „Ach tá láska" doplneným tanečnými choreografiami. Naďalej udržiavať príjemnú atmosféru jesenného popoludnia bolo už úlohou žiakov našej SZUŠ v Lučenci. Zazneli krásne známe i menej známe skladby , hudobné nástroje ako husle, keyboard, gitara, priečna i zobcová flauta, klavírne či spevácke čísla. Veríme, že koncert bol príjemným spestrením tohoto predadventného popoludnia, čo nám potvrdil búrlivý potlesk, pozitívne ohlasy, či milé úsmevy na tvárach zúčastnených. Fotky

/galeria/2016-2017/program_v_ms/IMG_2664.JPG

Žiaci SZUŠ v MŠ Tomášovce

Vo štvrtok 10. 11. naša ZUŠ navštívila deti z MŠ Tomášovce, aby im spríjemnila chladné popoludnie hudobnými aktivitami. Deti sa hravou formou preniesli do sveta fantázie a hudobných predstáv, a zahrali si na klavíri rukami, aj nohami. Program bol veľmi zaujímavý a malých škôlkárov ozaj veľmi zaujal...Už teraz sa veľmi tešia na ďalšie stretnutie s hudobnými hrami ... Fotky

/galeria/2016-2017/Vytvarna_sutaz_Ochranarik/eva kaliciakova.JPG

Výtvarná súťaž Ochranárik

Okresný úrad v Lučenci vypísal 4. ročník výtvarnej súťaže – Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany. Najkrajšie práce bude vyberať detská porota a z najkrajších prác sa pripraví aj výstava na Okresnom úrade. Do súťaže sa zapojili aj naši najmenší výtvarníci. Ich práce si môžete pozrieť tu.

/galeria/2016-2017/ocenovanie_ziakov_VO/IMG_2628.JPG

Oceňovanie žiakov výtvarného odboru

9. septembra sa v koncertnej sále vyhodnotili výtvarné súťaže, vyhlásené v minulom školskom roku. O úspechu na celoslovenských súťažiach Maľujte s primalexom a Zlatý drak sme už písali v minulosti. Vynikajúce výsledky došli aj zo súťaže Gabi 2016, kde čestné uznanie získali nasledovný žiaci: Nela Orlaiová, Alena Garajová, Mariana Klochanová, Kristína Konôpková a Áron Beňovský. Pri odovzdávaní cien vystúpili žiaci hudobného odboru s hrou na gitare a zo spevom. Fotky z tohto podujatia si môžete pozrieť tu

galeria/2016-2017/tvoriva_dialna_v_OC_Galeria/IMG_2585.JPG

Tvorivá dielňa v OC Galéria

V nedeľu medzi 14:00 a 16:00 hodinou čakala na návštevníkov OC Galéria tvorivá dielňa, kde si záujemcovia mohli vyrobiť malé, papierová zvieratká. Do tejto akcie sa zapojilo veľa detičiek aj s rodičmi, ktorí si svoje výtvory zobrali aj domov. Fotky z tvorivej dielne nájdete tu.

galeria/2016-2017/Dni_obce_v_Luboreci/15104044_n.jpg

Dni obce v Ľuboreči

29.10.2016 žiaci TO , HO a LDO z elokovaného pracoviska v Haliči nelenili a svojím vystúpením spestrili i program na slávnostiach v obci Ľuboreč. Scénka „ Ach tá láska" doplnená tanečnými choreografiami a hrou na flautu i klavír sa všetkým prítomným veľmi páčila. Dôkazom toho bol ich búrlivý potlesk a poďakovanie. Fotky

galeria/2016-2017/vystupenie_v_halici/1.jpg

Vystúpenie v Gregorovej Vieske

28.10.2016 naši žiaci TO z elokovaného pracoviska v Haliči odovzdali darček v podobe tancov a piesní i starým rodičom v Gregorovej Vieske. Za svoje vystúpenie boli odmenení, potleskom, veľkou pochvalou i sladkou odmenou. Fozky

/galeria/2016-2017/Halloween_v_Halici/1.jpg

Halloweenska párty v Haliči

27.10.2016 bol ten deň, keď sa nám splnil náš strašidelný sen. Veselú párty sme si pripravili a parádne sa na nej zabavili. Strašidelná nočná hra na každého z nás počkala. Zobrali sme si baterky a veru zľakli sa nás i bosorky. Na cintoríne sme sviečky zapálili a za všetky dušičky pomodlili. Za občerstvenie, to všetci vieme, vám rodičia pekne ďakujeme. Fotky

/galeria/2016-2017/bez_cigariet/BERKYOVA R.JPG

Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 už V. ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet. Úlohou bolo vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy: zdravý životný štýl, ako chcem tráviť voľný čas alebo prezentovať negatívny postoj k fajčeniu. Práce ktoré posielame do tejto celoslovenskej súťaže si môžete pozrieť tu.

Novembrový koncert

/galeria/2016-2017/14440.jpg

Prehliadka spevokolov Rimavského seniorátu v Hnúšti.( október 2016).

Je to prehliadka nesúťažná, náš spevokol pod vedením Bc. Svetlany Križákovej bol počtom najmenší, ale mal najväčší úspech. Zaujal jednak repertoárom, jednak precíteným spevom.

/galeria/2016-2017/Mesiac_ucty_k_starsim/1.jpg

Mesiac úcty k starším

23. októbra sa veľká sála KD v Haliči preniesla v čase. Pod vedením p. uč . Gálovej a p. uč. Lukáčovej si žiaci LDO a TO elokovaného pracoviska v Haliči pripravili darček pre svoje starké a starkých v podobe scénky s názvom: "Ach tá láska". Scénka doplnená tanečnými choreografiami nás preniesla do 20.rokov. Žiaci za svoje krásne vystúpenie boli odmenení búrlivým potleskom. Fotky

/galeria/2016-2017/krabicova_zoo/IMG_2437.JPG

Krabicovo-papierové ZOO

V budove OC Galéria sa pod týmto názvom otvorila výstava trojrozmerných, papierových zvierat. Do výstavy sa okrem našej školy zapojili 3 ďalšie umelecké školy: ZUŠ Fiľakovo, ZUŠ Hnúšťa a ZUŠ Veľký Krtíš. Postavičky zvierat skrášľujú chodbu na prízemí aj na 1. poschodí. Výstavu si môžete pozrieť od pondelka / 24. 10./ do polovice novembra. Fotky zvieratiek nájdete tu.

RÍŠA FANTÁZIE

Súkromná  základná umelecká škola v Lučenci, na Gemerskej ceste č. 1,

organizuje v školskom roku 2016/2017

V. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže

 

RÍŠA  FANTÁZIE

 

Organizácia súťaže a jej priebeh

Podujatie má súťažný charakter a nemá predchádzajúce kolá. Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci výtvarných odborov ZUŠ, prípadne aj jednotlivci, z celého Slovenska ako aj  z iných  krajín

 

Téma súťaže: „ Vládcovia z ríše fantázie„

Po vlaňajšej téme keď sme sa zamerali na architektúru, tento rok by sme sa radi sústredili na vládcov ríše fantázie. Môžu to byť najrôznejšie bytosti – veď v krajine fantázie môže vládnuť aj čarodejnica tak isto ako starý kráľ, či drak, čert, anjel víla, duch, zviera, mytologická alebo rozprávková postava, alebo aj samotný autor práce. Tvorivej fantázii sa nekladú žiadne medze. Ríša fantázie je nekonečná!

 Uzávierka súťaže – 24. marec  2017

Výstava sa uskutoční v Galérii súkromných škôl v budove OC Galéria v Lučenci.   

Vernisáž: apríl  2017


Kategórie:

Autori do 7 rokov

Autori do 11 rokov

Autori do 15 rokov

Autori do 99 rokov


Podmienky súťaže:

Prijímajú sa práce vyhotovené vo všetkých výtvarných technikách : kresba, maľba, grafické techniky, kombinované techniky.  Formát maximálne do veľkosti A2.  Skupinové práce sa nebudú hodnotiť.

Súťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi:

Meno a priezvisko autora

Názov práce

Vek autora

Adresa školy

e-mail

Meno pedagóga


Súťažné práce sa nevracajú !!!

Súťaž je jednokolová s ústredným zakončením. Súťažné práce posúdi odborná porota. Zloženie poroty bude zverejnené na vernisáži.

Porota rozhodne o udelení hlavnej ceny, ako aj o udelení ďalších cien. Vyhodnotenie a pozvánku na vernisáž obdržia všetky školy, ktoré sa zapoja do súťaže a na prácach čitateľne napíšu svoju e-mailovú adresu!

Všetky informácie budú zverejnené aj na internetovej stránke SZUŠ v Lučenci: http://www.gymlc.proxia.sk/szus/sk

Práce posielajte nezrolované, neskladané a nepaspartované do 24. marca 2017, na nasledovnú adresu:

Súkromná základná umelecká škola

Gemerská cesta č. 1

984 01  Lučenec

TEL.: 0908 132 435,    0910 582 922

e-mail: kertesova@sgymlc.skkriztomas9@gmail.com

Denisa Kertésová – riaditeľka Súkromnej ZUŠ v Lučenci

/galeria/2016-2017/Stroj_casu/Bartos M.JPG

Stroj času

Výtvarná súťaž Stroj času je už tradične súčasťou Týždňa vedy a techniky. V rámci tejto témy mohli žiaci výtvarne zobraziť svoje predstavy o stroji času a svoje predstavy súvisiace so zmenou vedy a techniky v čase a priestore. Na stvárnenie tejto predstavy mohli použiť rôzne výtvarné techniky. Práce s ktorými sa zapájame do tejto súťaže si môžete pozrieť tu.

/galeria/2016-2017/Nova_vystava_v_OC_Galeria/IMG_2344.JPG

Nová výstava v OC Galéria

Od 1. októbra sa obnovila výstavná miestnosť súkromných škôl v OC Galérii. Všetky vystavené práce sú diela našich žiakov na rôzne témy. Hlavnú časť tvoria puzzle a v zadnej časti miestnosti práce našich bývalých žiakov, ktorí sa naďalej venujú vlastnej tvorbe. Vo výklade nájdete mimoňa, loptošov a zaujímavé sovičky. Výstavu si môžete pozrieť do konca novembra. Fotky nájdete tu.

/galeria/2016-2017/Grand_prix/2.jpg

GRAND PRIX pre Jarka

Dňa 9. septembra 2016 sme sa zúčastnili v Nitre 21. ročníka celoslovenskej prehliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím - VÝTVARNÝ SALÓN ZPMP 2016 na tému : " Čo mi robí radosť" a náš mladý muž , študujúci na našej škole výtvarný odbor u Mgr. I. Najpaverovej - JAROSLAV KOLEDA z DSS Slatinka získal cenu Grand prix za prácu: Keď mám privreté oči a pozerám sa do slnka.
Jarkovi gratulujeme, nech naďalej rozvíja svoje umelecké cítenie, talent a my mu aj naďalej budeme pomáhať v odbúravaní bariér v prístupe ľudí s mentálnym postihnutím a nech nezabúda tvoriť vždy s úsmevom. fotky

Oznam rodičom

Slávnostné otvorenie školského roka