Súkromná základná umelecká škola Lučenec

AKTUALITY

Propozície Ríša fantázie

Súkromná  základná umelecká škola v Lučenci, na Gemerskej ceste č. 1,

organizuje v školskom roku 2017/2018

VI. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže

 

RÍŠA  FANTÁZIE

 

Organizácia súťaže a jej priebeh

Podujatie má súťažný charakter a nemá predchádzajúce kolá. Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci výtvarných odborov ZUŠ, prípadne aj jednotlivci, z celého Slovenska ako aj  z iných  krajín

Téma súťaže: „ Škriatkovia, trpaslíci, elfovia a trollovia„

Ríšu fantázie obývajú najrôznejšie bytosti. V tomto ročníku sa sústredíme na škriatkov, trpaslíkov, elfov a trollov. Ich opisy a stvárnenia v rôznych literárnych či filmových dielach sú veľmi rôznorodé. Veríme tomu, že aj práce zapájajúcich sa malých umelcov budú veľmi rôznorodé a pestré. Dotvárať ich môžu všelijaké iné bájne, rozprávkové bytosti. Fantázii sa medze nekladú. Veď Ríša fantázii je nekonečná.

Uzávierka súťaže – 23. marec  2018

Kategórie:

Autori do 7 rokov

Autori do 11 rokov

Autori do 15 rokov

Autori nad 16 rokov

Podmienky súťaže:

Prijímajú sa práce vyhotovené vo všetkých výtvarných technikách : kresba, maľba, grafické techniky, kombinované techniky.  Formát maximálne do veľkosti A2.  Skupinové práce  a priestorové práce sa nebudú hodnotiť.

Súťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi:

Meno a priezvisko autora

Názov práce

Vek autora

Adresa školy

e-mail

Meno pedagóga

Súťaž je jednokolová s ústredným zakončením. Súťažné práce posúdi odborná porota. Zloženie poroty bude zverejnené na vernisáži.

Porota rozhodne o udelení hlavnej ceny, ako aj o udelení ďalších cien. Vyhodnotenie a pozvánku na vernisáž obdržia všetky školy, ktoré sa zapoja do súťaže a na prácach čitateľne napíšu svoju e-mailovú adresu!

Z prijatých prác sa pripraví výstava na Radnici v Lučenci

Termín výstavy je apríl 2018

Súťažné práce sa nevracajú!

Stávajú sa majetkom vyhlasovateľa.

Organizátori si vyhradzujú právo, ktorúkoľvek prácu použiť na publikáciu či už v elektronickej alebo v tlačenej podobe.

Všetky informácie budú zverejnené aj na internetovej stránke SZUŠ v Lučenci: http://www.gymlc.proxia.sk/szus/sk

Práce posielajte nezrolované, neskladané a nepaspartované do 23. marca 2018, na nasledovnú adresu:

Súkromná základná umelecká škola

Gemerská cesta č. 1

984 01  Lučenec

TEL.: 0908 132 435,    0910 582 922

 

e-mail: kertesova@sgymlc.skkriztomas9@gmail.com

 

Denisa Kertésová Dis.art.  – riaditeľka Súkromnej ZUŠ v Lučenci

/galeria/2017-2018/Vyrocie_ZS_s_MS_Cinobana/LDO.jpg

Výročie ZŠ s MŠ Cinobaňa

Dňa 29.10.2017 oslavovala ZŠ s MŠ v Cinobani svoje 50 výročie. S oslavami sa začalo v budove základnej školy, kde pán riaditeľ Stanislav Čop predniesol slávnostný príhovor. Po úvodnej ceremónii sa vedenie a pozvaní hostia presunuli do kultúrneho domu, kde si mohli pozrieť bohatý kultúrny program. Súčasťou programu boli aj vystúpenia žiakov SZUŠ - EP v Cinobani, ktorí sa predviedli v speve žiakov z prípravného ročníka SZUŠ ( MŠ Cinobaňa ) , tanci a v dramatikom predstavení. Celé podujatie končilo slávnostnou recepciou. Fotky

/galeria/2017-2018/Malujeme_Timravu/belkova l..JPG

Maľujeme Timravu

Okresná výtvarná súťaž Maľujeme Timravu má už svoj 6. ročník. Tohtoročná téma bola Slovania a kresťanstvo. Aj tento rok sa zapájame do tejto súťaže s niekoľkými prácami, ktoré si môžete pozrieť tu

/galeria/2017-2018/Zo_zivota_a_diela_J._Szaboa_-_Vedomostno-vytvarna_sutaz/IMG_5728.JPG

Zo života a diela J. Szabóa - Vedomostno-výtvarná súťaž

Už 8. ročník vedomostno-výtvarnej súťaže sa opäť uskutočnil v priestoroch našej školy. Tohtoročný súťažiaci okrem tradičného testu museli nakresliť svoj autoportrét. Aj tento ročník priniesol našim žiakom výborné výsledky. V kategórii 5. – 7. ročník ZŠ 3. miesto získalo družstvo v zložení – Veronika Vinarčíková, Michaela Matiašová a Nela Dobrocká. V kategórii ZUŠ na prvom mieste skončilo naše družstvo – Emma Očovaiová, Gerda Gergeľová a Tamara Číčelová. Gratulujeme im! Fotky z priebehu súťaže si môžete pozrieť tu.

/galeria/2017-2018/HALICSKE_SLAVNOSTI_2017/01.jpg

HALIČSKÉ SLÁVNOSTI 2017

12. augusta 2017 bolo na „Podzámockom námestí" v Haliči veselo. Haličské slávnosti sa niesli v duchu zábavy, športu, súťaží, diskotéky i jarmoku. Program bol skutočne bohatý. Do programu sa zapojili i naše deti TO a HO elokovaného pracoviska v ZŠ s MŠ v Haliči. Svojimi tanečnými choreografiami i hrou na klavír potešili a roztlieskali všetkých prítomných divákov. Fotky

Mgr. Anna Lukáčová DiS.art, Mgr. Katarína Gálová DiS.art

Holokaust 9.9. 2017 - náš film

9.9. 2017 Vás srdečne pozývame do synagógy v Lučenci na predstavenie školského filmu Holokaust v Lučenci a uvedenie projektu Cesta neznáma.

Otvorenie školského roka

Srdečne Vás pozývame

na úvodné  stretnutia  v školskom  roku 2017/2018,

ktoré budú prebiehať 4. septembra 2017 od 10:00 - do 14. 00 hod. v priestoroch

 Súkromnej základnej umeleckej školy v Lučenci / II. posch. / 

individuálne v triedach so svojimi triednymi učiteľmi 

( hneď po slávnostnom otvorení SZŠ a SG ).

Noví záujemcovia o štúdium na našej škole  sa majú možnosť prihlásiť do 13.9.2017 

v riaditeľni školy 

Tešíme sa na Vás !!