Súkromná základná umelecká škola Lučenec

AKTUALITY
/galeria/2016-2017/krabicova_zoo/IMG_2437.JPG

Krabicovo-papierové ZOO

V budove OC Galéria sa pod týmto názvom otvorila výstava trojrozmerných, papierových zvierat. Do výstavy sa okrem našej školy zapojili 3 ďalšie umelecké školy: ZUŠ Fiľakovo, ZUŠ Hnúšťa a ZUŠ Veľký Krtíš. Postavičky zvierat skrášľujú chodbu na prízemí aj na 1. poschodí. Výstavu si môžete pozrieť od pondelka / 24. 10./ do polovice novembra. Fotky zvieratiek nájdete tu.

RÍŠA FANTÁZIE

Súkromná  základná umelecká škola v Lučenci, na Gemerskej ceste č. 1,

organizuje v školskom roku 2016/2017

V. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže

 

RÍŠA  FANTÁZIE

 

Organizácia súťaže a jej priebeh

Podujatie má súťažný charakter a nemá predchádzajúce kolá. Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci výtvarných odborov ZUŠ, prípadne aj jednotlivci, z celého Slovenska ako aj  z iných  krajín

 

Téma súťaže: „ Vládcovia z ríše fantázie„

Po vlaňajšej téme keď sme sa zamerali na architektúru, tento rok by sme sa radi sústredili na vládcov ríše fantázie. Môžu to byť najrôznejšie bytosti – veď v krajine fantázie môže vládnuť aj čarodejnica tak isto ako starý kráľ, či drak, čert, anjel víla, duch, zviera, mytologická alebo rozprávková postava, alebo aj samotný autor práce. Tvorivej fantázii sa nekladú žiadne medze. Ríša fantázie je nekonečná!

 Uzávierka súťaže – 24. marec  2017

Výstava sa uskutoční v Galérii súkromných škôl v budove OC Galéria v Lučenci.   

Vernisáž: apríl  2017


Kategórie:

Autori do 7 rokov

Autori do 11 rokov

Autori do 15 rokov

Autori do 99 rokov


Podmienky súťaže:

Prijímajú sa práce vyhotovené vo všetkých výtvarných technikách : kresba, maľba, grafické techniky, kombinované techniky.  Formát maximálne do veľkosti A2.  Skupinové práce sa nebudú hodnotiť.

Súťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi:

Meno a priezvisko autora

Názov práce

Vek autora

Adresa školy

e-mail

Meno pedagóga


Súťažné práce sa nevracajú !!!

Súťaž je jednokolová s ústredným zakončením. Súťažné práce posúdi odborná porota. Zloženie poroty bude zverejnené na vernisáži.

Porota rozhodne o udelení hlavnej ceny, ako aj o udelení ďalších cien. Vyhodnotenie a pozvánku na vernisáž obdržia všetky školy, ktoré sa zapoja do súťaže a na prácach čitateľne napíšu svoju e-mailovú adresu!

Všetky informácie budú zverejnené aj na internetovej stránke SZUŠ v Lučenci: http://www.gymlc.proxia.sk/szus/sk

Práce posielajte nezrolované, neskladané a nepaspartované do 24. marca 2017, na nasledovnú adresu:

Súkromná základná umelecká škola

Gemerská cesta č. 1

984 01  Lučenec

TEL.: 0908 132 435,    0910 582 922

e-mail: kertesova@sgymlc.skkriztomas9@gmail.com

Denisa Kertésová – riaditeľka Súkromnej ZUŠ v Lučenci

/galeria/2016-2017/Stroj_casu/Bartos M.JPG

Stroj času

Výtvarná súťaž Stroj času je už tradične súčasťou Týždňa vedy a techniky. V rámci tejto témy mohli žiaci výtvarne zobraziť svoje predstavy o stroji času a svoje predstavy súvisiace so zmenou vedy a techniky v čase a priestore. Na stvárnenie tejto predstavy mohli použiť rôzne výtvarné techniky. Práce s ktorými sa zapájame do tejto súťaže si môžete pozrieť tu.

/galeria/2016-2017/Nova_vystava_v_OC_Galeria/IMG_2344.JPG

Nová výstava v OC Galéria

Od 1. októbra sa obnovila výstavná miestnosť súkromných škôl v OC Galérii. Všetky vystavené práce sú diela našich žiakov na rôzne témy. Hlavnú časť tvoria puzzle a v zadnej časti miestnosti práce našich bývalých žiakov, ktorí sa naďalej venujú vlastnej tvorbe. Vo výklade nájdete mimoňa, loptošov a zaujímavé sovičky. Výstavu si môžete pozrieť do konca novembra. Fotky nájdete tu.

/galeria/2016-2017/Grand_prix/2.jpg

GRAND PRIX pre Jarka

Dňa 9. septembra 2016 sme sa zúčastnili v Nitre 21. ročníka celoslovenskej prehliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím - VÝTVARNÝ SALÓN ZPMP 2016 na tému : " Čo mi robí radosť" a náš mladý muž , študujúci na našej škole výtvarný odbor u Mgr. I. Najpaverovej - JAROSLAV KOLEDA z DSS Slatinka získal cenu Grand prix za prácu: Keď mám privreté oči a pozerám sa do slnka.
Jarkovi gratulujeme, nech naďalej rozvíja svoje umelecké cítenie, talent a my mu aj naďalej budeme pomáhať v odbúravaní bariér v prístupe ľudí s mentálnym postihnutím a nech nezabúda tvoriť vždy s úsmevom. fotky

Oznam rodičom

Slávnostné otvorenie školského roka