Súkromná základná umelecká škola Lučenec

AKTUALITY

Koledovanie

galeria/2017-2018/Rodina_bez_cigariet__-_umiestnenie_v_celoslovenskej_sutazi/csomo g.JPG

Rodina bez cigariet - umiestnenie v celoslovenskej súťaži

Do celoslovenskej súťaže Rodina bez cigariet sa zapojilo 86 škôl. Medzi takouto veľkou konkurenciou sa umiestnili traja naši žiaci. Nela Molnárová na 4. mieste, Radka Olšiaková na 6. – 15. mieste, a Gabriel Csomó na 20. – 25. mieste. Našim umiestnením žiakom gratulujeme. Ich práce si môžete pozrieť tu.

/galeria/2017-2018/Opatovska_veselica/24852357_974649162682581_4692761178822461778_n.jpg

Opatovská veselica

Žiaci súkromnej základnej umeleckej školy Lučenec Opatová a EP Halič SZUŠ Lučenec Opatová sa zúčastnili svojim programom na III. ročníku Opatovskej veselice . Predstavil sa učiteľský zbor Unacorda, Denisa Kertésová zahrala na zobcovej flaute nádhernú rozprávkovú skladbu Tri oriešky pre popolušku, Daniel Csúz nás ohúril svojim hlbokým zvonivým hlasom, vypočuli sme si koledy našich najmenších žiakov na zobcových flautách a v závere vystúpilo EP Halič so svojimi koledníkmi. Fotky

/galeria/2017-2018/Jubilanti/IMG_6254.JPG

Hrali sme pre jubilantov

V klube seniorov na ulici Dr. Herza, dňa 28.11.2017, pozdravili členovia klubu svojich jubilantov. Pri tejto príležitosti sme im na úvod tohto podujatia pripravili krátky kultúrny program. Spočíval v spievaní, hraní na husliach, na keyboarde, na klavíri, . Program sa všetkým prítomným, medzi ktorými boli aj zástupkyne MÚ Lučenec, veľmi páčil... Foto...

galeria/2017-2018/Anjel_Vianoc/berkyova d.JPG

Anjel Vianoc

Tatranská galéria každoročne organizuje súťaž a výstavu pre žiakov ZUŠ na tému Anjel Vianoc. Najnápadnejšie a najvydarenejšie diela budú odmenené. Práce, ktoré posielame do tejto súťažnej prehliadky si môžete pozrieť tu.

/galeria/2017-2018/Petrohrad_ocami_deti/barcajova v.JPG

Petrohrad očami detí

Tento rok sa organizuje už 2. ročník súťaže pod týmto názvom. Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na Petrohrad ako na mesto celosvetového významu, ekonomické, priemyselné, vedecké a kultúrne centrum ležiaci na severozápade Ruska. Petrohrad je najsevernejším z veľkých svetových miest. Žije tu cca 5 miliónov obyvateľov. Je jedným z najkrajších miest na svete označované aj ako Benátky severu. Práce, ktoré vytvorili naši výtvarníci o tomto krásnom meste si môžete pozrieť tu.

galeria/2017-2018/Vyhodnotenie_vytvarnych_sutazi/IMG_6185.JPG

Vyhodnotenie výtvarných súťaží

V koncertnej sále našej školy sa včera odovzdávali ceny za niektoré výtvarné súťaže z minulého školského roka. Za scifi súťaž spoločnosti SlavCon, za 3. ročník celoslovenskej súťaže Zlatý drak a za medzinárodnú súťaž vo Fínskom Hyvinkää. O všetkých troch umiestneniach sme už písali na našej stránke. Fotky z preberania cien si môžete pozrieť tu.

galeria/2017-2018/Vychovny_koncert_venovany_Tyzdnu_boja_proti_drogam/IMG_6163.JPG

Výchovný koncert venovaný Týždňu boja proti drogám

Žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy v Opatovej pripravili pre žiakov Súkromnej základnej školy v Opatovej výchovný koncert Spiaca Krásavica, Koncert bol odohraný v týždni, kedy prebieha po celom Slovensku projekt "Týždeň boja proti drogám." Aj my sme sa takýmto spôsobom do tohto projektu zapojili. Chceli sme ukázať, ako žiaci umeleckej školy trávia svoje popoludnia a veru bolo sa na čo pozerať ... pozrite sa sami...Foto

galeria/2017-2018/Rodina_bez_cigariet/csomo g.JPG

Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje  V. ročník výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet. Tohtoročné témy boli: Zdravý životný štýl,  ako chcem tráviť voľný čas alebo prezentovanie negatívneho postoja k fajčeniu. Práce ktoré posielame do tejto celoslovenskej súťaže si môžete pozrieť tu.

/galeria/2017-2018/Vychovny_koncert_Spiaca_Krasavica/IMG_6006.JPG

Výchovný koncert Spiaca Krásavica

Divadlo B.S.Timravy sa 15.novembra naplnilo žiakmi základných škôl mesta Lučenec. Prišli sa pozrieť na žiakov hudobného, literárno - dramatického a tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Opatovej. Okrem sólových vystúpení v hre na klavíri, flaute, v speve, gitarového dua a malého komorného zoskupenia uč. hudobného odboru si poslucháči mali možnosť pozrieť krásne baletné vystúpenie Spiaca krásavica. Celé predstavenie malo veľký úspech a bolo dôkazom toho ako zmysluplne môžu deti tráviť svoj voľný čas. Foto..

/galeria/2017-2018/oktober_mesiac_ucty_k_starsim/DSC_0001.jpg

Október, mesiac úcty k starším

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Aj žiaci TO a LDO elokovaného pracoviska v Haliči prispeli k oslave starých rodičov, k oslave, ktorá zaznieva a vyžaduje obdiv a úctu. Darček v podobe muzikálového pásma "Pomáda," vyčaril úsmev na ich tvárach a radosť v srdciach. Týmto darčekom obdarovali nielen starých rodičov vo svojej obci Halič, ale i v susedných obciach: Gregorova Vieska, Lehôtka a Ľuboreč. Chceme sa i touto cestou poďakovať pánom starostom a pani starostke za krásne slová, ktoré patrili nám, za ocenenie našej snahy a práce, za skvelé pohostenie a darčeky. Veľmi si to vážime a ešte raz zo srdca ďakujeme. Fotky

Spiaca krásavica

galeria/2017-2018/Malba_na_platno/kruzliak m.JPG

Maľba na plátno

Býva tradíciou že na jeseň sa väčšina našich žiakov výtvarného odboru zapojí do školskej súťaže Maľba na plátno. Tohtoročná téma bola Picasso verzus Dalí. Aj do tejto náročnej témy sa zapojilo 140 žiakov. 32 prác získalo ceny a ďalšie čestné uznania. Niektoré fotky malieb našich výtvarníkov si môžete pozrieť tu.

/galeria/2017-2018/Vernisaz_vystavy_malba_na_platno/IMG_5939.JPG

Vernisáž výstavy maľba na plátno

V zrekonštruovanej Lučenskej Radnici sa 27. októbra otvorila tohtoročná školská súťažná výstava „Maľba na plátno". Výstavná miestnosť sa zaplnila do posledného miesta, kedy sa našim šikovným , malým výtvarníkom odovzdávali ceny. Hudobný odbor SZUŠ svojim programom spestril toto zaujímavé podujatie. Výstava potrvá do konca novembra. Fotky si môžete pozrieť tu.

galeria/2017-2018/Uctili_sme_si_starsich_vo_Dvore_u_Jozefa/IMG_5821.JPG

Uctili sme si starších vo Dvore u Jozefa

Žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Lučenec Opatová si prišli uctiť našich najstarších obyvateľov mesta Lučenec. Podujatie sa konalo 18.októbra v reštaurácii Dvor u Jozefa. Zazneli skladby gitarové, klavírne, flautové, spevácke a nechýbalo ani malé husľové komorné zoskupenie. Program sa poslucháčom veľmi páčil. Ako to prebiehalo si môžete pozrieť na týchto fotografiách....

galeria/2017-2018/Ocenenia__vo__Finsku/IMG_5840.JPG

Ocenenia vo Fínsku

Na 16. ročníku medzinárodnej detskej výstave vo Fínskom Hyvinkää naši výtvarníci dosiahli vynikajúce výsledky. Do súťaže sa prihlásilo 6800 prác zo 66 krajín. Porota ocenila s diplomom 670 diel, medzi nimi sú aj štyria naši žiaci: Ema Fungáčová, Denisa Kertésová, Peter Nociar a Kristína Spišiaková. Víťazom gratulujeme. Ich práce si môžete pozrieť tu.

/galeria/2017-2018/Timrava/jansto_j.JPG

Umiestnenie v súťaži

V 6. ročníku okresnej súťaže Maľujeme Timravu sa Jakub Janšto umiestnil na vynikajúcom 2. mieste. Porota ocenila jeho prácu, ktorá bola vytvorená na tému Slovania a kresťanstvo. Jeho práca je v súčasnosti vystavená v Políchne, Vy si ju zatiaľ môžete pozrieť tu.

 

Picasso vs Dalí

Propozície Ríša fantázie

Súkromná  základná umelecká škola v Lučenci, na Gemerskej ceste č. 1,

organizuje v školskom roku 2017/2018

VI. ročník medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže

 

RÍŠA  FANTÁZIE

 

Organizácia súťaže a jej priebeh

Podujatie má súťažný charakter a nemá predchádzajúce kolá. Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci výtvarných odborov ZUŠ, prípadne aj jednotlivci, z celého Slovenska ako aj  z iných  krajín

Téma súťaže: „ Škriatkovia, trpaslíci, elfovia a trollovia„

Ríšu fantázie obývajú najrôznejšie bytosti. V tomto ročníku sa sústredíme na škriatkov, trpaslíkov, elfov a trollov. Ich opisy a stvárnenia v rôznych literárnych či filmových dielach sú veľmi rôznorodé. Veríme tomu, že aj práce zapájajúcich sa malých umelcov budú veľmi rôznorodé a pestré. Dotvárať ich môžu všelijaké iné bájne, rozprávkové bytosti. Fantázii sa medze nekladú. Veď Ríša fantázii je nekonečná.

Uzávierka súťaže – 23. marec  2018

Kategórie:

Autori do 7 rokov

Autori do 11 rokov

Autori do 15 rokov

Autori nad 16 rokov

Podmienky súťaže:

Prijímajú sa práce vyhotovené vo všetkých výtvarných technikách : kresba, maľba, grafické techniky, kombinované techniky.  Formát maximálne do veľkosti A2.  Skupinové práce  a priestorové práce sa nebudú hodnotiť.

Súťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi:

Meno a priezvisko autora

Názov práce

Vek autora

Adresa školy

e-mail

Meno pedagóga

Súťaž je jednokolová s ústredným zakončením. Súťažné práce posúdi odborná porota. Zloženie poroty bude zverejnené na vernisáži.

Porota rozhodne o udelení hlavnej ceny, ako aj o udelení ďalších cien. Vyhodnotenie a pozvánku na vernisáž obdržia všetky školy, ktoré sa zapoja do súťaže a na prácach čitateľne napíšu svoju e-mailovú adresu!

Z prijatých prác sa pripraví výstava na Radnici v Lučenci

Termín výstavy je apríl 2018

Súťažné práce sa nevracajú!

Stávajú sa majetkom vyhlasovateľa.

Organizátori si vyhradzujú právo, ktorúkoľvek prácu použiť na publikáciu či už v elektronickej alebo v tlačenej podobe.

Všetky informácie budú zverejnené aj na internetovej stránke SZUŠ v Lučenci: http://www.gymlc.proxia.sk/szus/sk

Práce posielajte nezrolované, neskladané a nepaspartované do 23. marca 2018, na nasledovnú adresu:

Súkromná základná umelecká škola

Gemerská cesta č. 1

984 01  Lučenec

TEL.: 0908 132 435,    0910 582 922

 

e-mail: kertesova@sgymlc.skkriztomas9@gmail.com

 

Denisa Kertésová Dis.art.  – riaditeľka Súkromnej ZUŠ v Lučenci

/galeria/2017-2018/Vyrocie_ZS_s_MS_Cinobana/LDO.jpg

Výročie ZŠ s MŠ Cinobaňa

Dňa 29.10.2017 oslavovala ZŠ s MŠ v Cinobani svoje 50 výročie. S oslavami sa začalo v budove základnej školy, kde pán riaditeľ Stanislav Čop predniesol slávnostný príhovor. Po úvodnej ceremónii sa vedenie a pozvaní hostia presunuli do kultúrneho domu, kde si mohli pozrieť bohatý kultúrny program. Súčasťou programu boli aj vystúpenia žiakov SZUŠ - EP v Cinobani, ktorí sa predviedli v speve žiakov z prípravného ročníka SZUŠ ( MŠ Cinobaňa ) , tanci a v dramatikom predstavení. Celé podujatie končilo slávnostnou recepciou. Fotky

/galeria/2017-2018/Malujeme_Timravu/belkova l..JPG

Maľujeme Timravu

Okresná výtvarná súťaž Maľujeme Timravu má už svoj 6. ročník. Tohtoročná téma bola Slovania a kresťanstvo. Aj tento rok sa zapájame do tejto súťaže s niekoľkými prácami, ktoré si môžete pozrieť tu

/galeria/2017-2018/Zo_zivota_a_diela_J._Szaboa_-_Vedomostno-vytvarna_sutaz/IMG_5728.JPG

Zo života a diela J. Szabóa - Vedomostno-výtvarná súťaž

Už 8. ročník vedomostno-výtvarnej súťaže sa opäť uskutočnil v priestoroch našej školy. Tohtoročný súťažiaci okrem tradičného testu museli nakresliť svoj autoportrét. Aj tento ročník priniesol našim žiakom výborné výsledky. V kategórii 5. – 7. ročník ZŠ 3. miesto získalo družstvo v zložení – Veronika Vinarčíková, Michaela Matiašová a Nela Dobrocká. V kategórii ZUŠ na prvom mieste skončilo naše družstvo – Emma Očovaiová, Gerda Gergeľová a Tamara Číčelová. Gratulujeme im! Fotky z priebehu súťaže si môžete pozrieť tu.

/galeria/2017-2018/HALICSKE_SLAVNOSTI_2017/01.jpg

HALIČSKÉ SLÁVNOSTI 2017

12. augusta 2017 bolo na „Podzámockom námestí" v Haliči veselo. Haličské slávnosti sa niesli v duchu zábavy, športu, súťaží, diskotéky i jarmoku. Program bol skutočne bohatý. Do programu sa zapojili i naše deti TO a HO elokovaného pracoviska v ZŠ s MŠ v Haliči. Svojimi tanečnými choreografiami i hrou na klavír potešili a roztlieskali všetkých prítomných divákov. Fotky

Mgr. Anna Lukáčová DiS.art, Mgr. Katarína Gálová DiS.art

Holokaust 9.9. 2017 - náš film

9.9. 2017 Vás srdečne pozývame do synagógy v Lučenci na predstavenie školského filmu Holokaust v Lučenci a uvedenie projektu Cesta neznáma.

Otvorenie školského roka

Srdečne Vás pozývame

na úvodné  stretnutia  v školskom  roku 2017/2018,

ktoré budú prebiehať 4. septembra 2017 od 10:00 - do 14. 00 hod. v priestoroch

 Súkromnej základnej umeleckej školy v Lučenci / II. posch. / 

individuálne v triedach so svojimi triednymi učiteľmi 

( hneď po slávnostnom otvorení SZŠ a SG ).

Noví záujemcovia o štúdium na našej škole  sa majú možnosť prihlásiť do 13.9.2017 

v riaditeľni školy 

Tešíme sa na Vás !!