Ing. Peter Kolbányi
Manažér školy
   

PaedDr. Mária Pálešová
Riaditeľka školy

  Ľubica Preislerová
vedúca vychovávateľka v Školskom klube detí